Dawid Kostempski

Z wykształcenia jest prawnikiem i menadżerem. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, a także w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Był radnym Rady Miasta Katowice kadencji 2002-2006 i 2006-2010, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Skarbu.

W latach 2004 -2009 był dyrektorem Biura Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, następnie prezesem Polskiej Techniki Górniczej S.A., zajmującej się wspieraniem polskiego górnictwa i przemysłu okołogórniczego.

W grudniu 2010 roku Dawid Kostempski został prezydentem Świętochłowic, w których się wychowywał i kształcił. Od marca 2011 roku do lutego 2015 roku był również przewodniczącym Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W 2014 roku ponownie został włodarzem  miasta.

Dawid Kostempski działa na rzecz kultywowania śląskich tradycji, rozwoju regionu oraz promowania wartości chrześcijańskich. Jest członkiem Akcji Katolickiej w Województwie Śląskim i Związku Górnośląskiego.

Jako prezydent stawia na współpracę ponad podziałami. Wśród priorytetów obecnej kadencji wymienia m.in. poprawę infrastruktury kulturalnej i sportowej, pozyskiwanie środków zewnętrznych służących rozwojowi miasta, promocję terenów inwestycyjnych, rozwinięcie współpracy miasta z policją w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Prezydent Kostempski jest żonaty, ma syna Dawida i córkę Agnieszkę. Wolne chwile spędza aktywnie, grając w tenisa ziemnego, piłkę nożną lub pływając. Interesuje się polską literaturą współczesną oraz kinem europejskim.

Prezydentura

W grudniu 2010 roku Dawid Kostempski został prezydentem Świętochłowic, w których się wychowywał i kształcił. Od marca 2011 roku do lutego 2015 roku był również przewodniczącym Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Dawid Kostempski działa na rzecz kultywowania śląskich tradycji, rozwoju regionu oraz promowania wartości chrześcijańskich. Jest członkiem Akcji Katolickiej w Województwie Śląskim i Związku Górnośląskiego.

Jako prezydent stawia na współpracę ponad podziałami. Wśród priorytetów obecnej kadencji wymienia m.in. poprawę infrastruktury kulturalnej i sportowej, pozyskiwanie środków zewnętrznych służących rozwojowi miasta, promocję terenów inwestycyjnych, rozwinięcie współpracy miasta z policją w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Życie prywatne

Prezydent Kostempski jest żonaty, ma syna Dawida i córkę Agnieszkę. Wolne chwile spędza aktywnie, grając w tenisa ziemnego, piłkę nożną lub pływając. Interesuje się polską literaturą współczesną oraz kinem europejskim.

Zobacz co udało mi się zrobić do tej pory.

Zobacz osiągnięcia