Program Świętochłowicki Rower Miejski będzie kontynuowany

Świętochłowicki Rower Miejski okazał się sukcesem. Jednoślady wypożyczono niemal 4000 razy, a w systemie zareje­strowały się 1094 osoby. Prezydent Dawid Kostempski podjął decyzję, że program bę­dzie kontynuowany.

Cieszy nas tak duże za­interesowanie rowerem miejskim, będziemy ten projekt kontynuować w kolejnych latach. Święto­chłowice to idealne miasto do poruszania się jedno­śladem. Chcemy propago­wać wśród mieszkańców zdrowy tryb życia i ak­tywność fizyczną – mówi Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.
Trwający do końca września projekt roweru miejskiego miał charakter pilotażowy, aby po­znać preferencje mieszkańców i na tej bazie rozwijać go w przy­szłości. Okazało się, że świę­tochłowiczanie bardzo chętnie korzystają z jednośladów. Wy­pożyczali je niemal 4000 razy. Najpopularniejszą trasą była przejażdżka mię­dzy stacjami na Skałce oraz przy filii nr 1 Miej­skiej Biblioteki Publicznej. Średni czas wypo­życzenia jednego roweru to ponad 44 minuty. Warto dodać, że godzina jazdy kosztowała tyl­ko złotówkę.

Władze miasta zdecydowały już, aby w następ­nych latach kontynuować projekt w szerszej for­mie. W Świętochłowicach pojawi się więcej rowe­rów, a także dodatkowe stacje, które będą obecne w każdej dzielnicy.

Wszystkie dane zebrane podczas tegorocz­nego pilotażowego programu będą brane pod uwagę przy tworzeniu w kolej­nych latach projektu „Święto­chłowicki Rower Miejski”. Dzia­łania będą konsultowane również z mieszkańcami. Ponadto miasto rozbuduje ścieżki i trasy rowero­we. Będą one połączone z tymi w miastach ościennych.

W Świętochłowicach tradycje rowerowe są obecne od dawna. Ponad 20 lat działa tutaj sekcja speedrowera w Śląsku Świę­tochłowice. W ostatnim czasie zawodniczka tego klubu Żaneta Siemianowska wywalczyła mistrzostwo świata w Australii.

Zobacz także

9 października 2018

Nowe przystanki na Ustroniu i Zgodzie

Na osiedlu Ustronie i przy kościele św. Józefa pojawiły się nowe przystanki.  To odpowiedź na wnioski mieszkańców. Prezydent Świętochłowic na prośbę radnego Grzegorza Gniełki spotkał się z mieszkańcami osiedla Ustronie, którzy zgłosili m.in. potrzebę stworzenia przystanku na żądanie dla autobusu linii nr 231 na ul. Dmowskiego. Dawid Kostempski nadał sprawie priorytetowy charakter i dzisiaj mieszkańcy […]

Czytaj dalej
14 października 2018

Powrót Świętochłowic na żużlową mapę Polski coraz bliżej.

Powrót Świętochłowic na żużlową mapę Polski coraz bliżej. Duży krok w tym kierunku zrobiono 3 października, podpisano bowiem umowę na modernizację stadionu żużlowo – piłkarskiego im. Pawła Waloszka na Skałce. Prace rozpoczną się lada moment. – W mieście głód żużla jest ogromny. To tu wykształciły się wspaniałe postaci m.in. Paweł Waloszek, którego imię nosi stadion. […]

Czytaj dalej
9 października 2018

Nowe oświetlenie na ulicach

W Świętochłowicach realizowany jest  program „Jasno, bezpiecznie, oszczędnie”, w ramach którego wymieniane jest oświetlenie na ledowe, które poprawia widoczność na ulicach. Nowe oświetlenie zyskał cały świętochłowicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej wraz ze zjazdami. Pojawiło się ono także na ul. Katowickiej (deptak) oraz na ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krauzego do ul. Ceramicznej. Koszt programu […]

Czytaj dalej