Program Świętochłowicki Rower Miejski będzie kontynuowany

Świętochłowicki Rower Miejski okazał się sukcesem. Jednoślady wypożyczono niemal 4000 razy, a w systemie zareje­strowały się 1094 osoby. Prezydent Dawid Kostempski podjął decyzję, że program bę­dzie kontynuowany.

Cieszy nas tak duże za­interesowanie rowerem miejskim, będziemy ten projekt kontynuować w kolejnych latach. Święto­chłowice to idealne miasto do poruszania się jedno­śladem. Chcemy propago­wać wśród mieszkańców zdrowy tryb życia i ak­tywność fizyczną – mówi Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.
Trwający do końca września projekt roweru miejskiego miał charakter pilotażowy, aby po­znać preferencje mieszkańców i na tej bazie rozwijać go w przy­szłości. Okazało się, że świę­tochłowiczanie bardzo chętnie korzystają z jednośladów. Wy­pożyczali je niemal 4000 razy. Najpopularniejszą trasą była przejażdżka mię­dzy stacjami na Skałce oraz przy filii nr 1 Miej­skiej Biblioteki Publicznej. Średni czas wypo­życzenia jednego roweru to ponad 44 minuty. Warto dodać, że godzina jazdy kosztowała tyl­ko złotówkę.

Władze miasta zdecydowały już, aby w następ­nych latach kontynuować projekt w szerszej for­mie. W Świętochłowicach pojawi się więcej rowe­rów, a także dodatkowe stacje, które będą obecne w każdej dzielnicy.

Wszystkie dane zebrane podczas tegorocz­nego pilotażowego programu będą brane pod uwagę przy tworzeniu w kolej­nych latach projektu „Święto­chłowicki Rower Miejski”. Dzia­łania będą konsultowane również z mieszkańcami. Ponadto miasto rozbuduje ścieżki i trasy rowero­we. Będą one połączone z tymi w miastach ościennych.

W Świętochłowicach tradycje rowerowe są obecne od dawna. Ponad 20 lat działa tutaj sekcja speedrowera w Śląsku Świę­tochłowice. W ostatnim czasie zawodniczka tego klubu Żaneta Siemianowska wywalczyła mistrzostwo świata w Australii.

Zobacz także

14 września 2018

Biblioteka i PUP w wyremontowanym budynku

Wczoraj oficjalnie otworzyłem po gruntownym remoncie budynek przy ul. Plebiscytowej 3. W nowoczesnym, przeszklonym budynku znajdują się Powiatowy Urząd Pracy oraz Biblioteka Centralna MBP, która przeniosła się z ul. Konstytucji 1997 roku. Wkrótce będzie tutaj Referat Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych. W obiekcie wymieniono wszystkie instalacje i oświetlenie. Zyskał on również windę i jest w pełni […]

Czytaj dalej
9 października 2018

Nowe przystanki na Ustroniu i Zgodzie

Na osiedlu Ustronie i przy kościele św. Józefa pojawiły się nowe przystanki.  To odpowiedź na wnioski mieszkańców. Prezydent Świętochłowic na prośbę radnego Grzegorza Gniełki spotkał się z mieszkańcami osiedla Ustronie, którzy zgłosili m.in. potrzebę stworzenia przystanku na żądanie dla autobusu linii nr 231 na ul. Dmowskiego. Dawid Kostempski nadał sprawie priorytetowy charakter i dzisiaj mieszkańcy […]

Czytaj dalej
14 października 2018

Powrót Świętochłowic na żużlową mapę Polski coraz bliżej.

Powrót Świętochłowic na żużlową mapę Polski coraz bliżej. Duży krok w tym kierunku zrobiono 3 października, podpisano bowiem umowę na modernizację stadionu żużlowo – piłkarskiego im. Pawła Waloszka na Skałce. Prace rozpoczną się lada moment. – W mieście głód żużla jest ogromny. To tu wykształciły się wspaniałe postaci m.in. Paweł Waloszek, którego imię nosi stadion. […]

Czytaj dalej