Program Świętochłowicki Rower Miejski będzie kontynuowany

Świętochłowicki Rower Miejski okazał się sukcesem. Jednoślady wypożyczono niemal 4000 razy, a w systemie zareje­strowały się 1094 osoby. Prezydent Dawid Kostempski podjął decyzję, że program bę­dzie kontynuowany.

Cieszy nas tak duże za­interesowanie rowerem miejskim, będziemy ten projekt kontynuować w kolejnych latach. Święto­chłowice to idealne miasto do poruszania się jedno­śladem. Chcemy propago­wać wśród mieszkańców zdrowy tryb życia i ak­tywność fizyczną – mówi Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.
Trwający do końca września projekt roweru miejskiego miał charakter pilotażowy, aby po­znać preferencje mieszkańców i na tej bazie rozwijać go w przy­szłości. Okazało się, że świę­tochłowiczanie bardzo chętnie korzystają z jednośladów. Wy­pożyczali je niemal 4000 razy. Najpopularniejszą trasą była przejażdżka mię­dzy stacjami na Skałce oraz przy filii nr 1 Miej­skiej Biblioteki Publicznej. Średni czas wypo­życzenia jednego roweru to ponad 44 minuty. Warto dodać, że godzina jazdy kosztowała tyl­ko złotówkę.

Władze miasta zdecydowały już, aby w następ­nych latach kontynuować projekt w szerszej for­mie. W Świętochłowicach pojawi się więcej rowe­rów, a także dodatkowe stacje, które będą obecne w każdej dzielnicy.

Wszystkie dane zebrane podczas tegorocz­nego pilotażowego programu będą brane pod uwagę przy tworzeniu w kolej­nych latach projektu „Święto­chłowicki Rower Miejski”. Dzia­łania będą konsultowane również z mieszkańcami. Ponadto miasto rozbuduje ścieżki i trasy rowero­we. Będą one połączone z tymi w miastach ościennych.

W Świętochłowicach tradycje rowerowe są obecne od dawna. Ponad 20 lat działa tutaj sekcja speedrowera w Śląsku Świę­tochłowice. W ostatnim czasie zawodniczka tego klubu Żaneta Siemianowska wywalczyła mistrzostwo świata w Australii.

Zobacz także

14 września 2018

Przetarg na Kalinę ogłoszony

Ogłosiliśmy przetarg na generalnego wykonawcę, który w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizuje projekt oczyszczenia stawu Kalina i terenów przyległych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W linku do świętochłowickiego Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na ten temat – link: https://bit.ly/2wDDVyC W sierpniu ogłosiliśmy też przetarg na inżyniera kontaktu, który nadzorować […]

Czytaj dalej
14 października 2018

Powrót Świętochłowic na żużlową mapę Polski coraz bliżej.

Powrót Świętochłowic na żużlową mapę Polski coraz bliżej. Duży krok w tym kierunku zrobiono 3 października, podpisano bowiem umowę na modernizację stadionu żużlowo – piłkarskiego im. Pawła Waloszka na Skałce. Prace rozpoczną się lada moment. – W mieście głód żużla jest ogromny. To tu wykształciły się wspaniałe postaci m.in. Paweł Waloszek, którego imię nosi stadion. […]

Czytaj dalej
9 października 2018

Świętochłowicki Rower Miejski

Świętochłowicki Rower Miejskim okazał się trafionym pomysłem. Mieszkańcy bardzo chętnie wypożyczają jednoślady. Tylko w  pierwszym miesiącu rowery miejskie zostały wypożyczone niemal 1400 razy. Konta utworzyło natomiast 680 użytkowników. Warto dodać, że nie musiały tego robić te osoby, które wcześniej posiadały zarejestrowane w systemie Nextbike konto. Rowery miejskie w ramach pilotażowego programu wprowadzono pod koniec czerwca […]

Czytaj dalej