Wyzwania Poznaj mój program

W latach 2019-2023 wybuduję w Lipinach 4 nowe budynki z mieszkaniami komunalnymi przeznaczonymi dla mieszkańców naszego miasta. Lokale te będą przeznaczone dla ludzi młodych, których nie stać na wynajem lub kupno własnego mieszkania. Możliwość otrzymania nowego komfortowego mieszkania będą miały osoby niepełnosprawne i seniorzy, którzy obecnie zajmują lokale bez wszystkich niezbędnych wygód takich jak centralne ogrzewanie. Wystąpiłem do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o realizację w naszym mieście programu Mieszkanie+. Realizacja tej inwestycji ma się rozpocząć w 2019 r.

Przebudowa Stadionu Miejskiego imienia Pawła Waloszka w latach 2018-2020 z uwzględnieniem wymogów Ekstraligi Żużlowej i wyższych klas ligi piłkarskiej. Niech zmodernizowany stadion miejski będzie miejscem szkolenia nowych pokoleń czarnego sportu. Będzie to najwspanialszy z możliwych pomników dla naszego świętochłowickiego Mistrza.

Rewitalizacja stawu Kalina w latach 2018-2023, budowa parku miejskiego w rejonie stawu – proces realizacji tej inwestycji już się rozpoczął. Procedury przetargowe zakończą się w listopadzie 2018 r. Prace będą realizowane w latach 2019-2023. Do roku 2023 staw zostanie oczyszczony a teren wokół niego stanie się urządzonym obszarem zieleni – nowym Parkiem miejskim nad stawem Kalina.

Całkowita przebudowa ul. Łagiewnickiej, dobudowa drugiego toru tramwajowego, likwidacja mijanek, stworzenie nowoczesnych przystanków tramwajowo-autobusowych typu wiedeńskiego. Wykonanie torowiska w najnowszej technologii tłumiącej wstrząsy i hałas. Wymiana oświetlenia na jaśniejsze i energooszczędne. Już obecnie trwają prace przy układzie drogowym dolnego Chropaczowa. Trwa wymiana kanalizacji i remont nawierzchni ul. Kościelnej w Chropaczowie. Po jej zakończeniu nastąpi generalny remont nawierzchni i chodników tej ulicy. Pozwoli to rozpocząć prace na ul. Łagiewnickiej. Rozpoczęcie przebudowy ul. Bytomskiej wraz z budową ścieżki rowerowej północ-południe. Wymiana oświetlenia, udrożnienie ruchu i wprowadzenie dodatkowych elementów bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Budowa Centrum Przesiadkowego Mijanka - Przebudowa Skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, ul. Hajduki i ul. Katowickiej. Budowa nowego bezpiecznego dla pieszych i kierowców wiaduktu pod torami kolejowymi - stworzenie nowoczesnych przystanków tramwajowo-autobusowych typu wiedeńskiego.

Modernizacja torowisk tramwajowych. Przebudowa torowiska linii 7, 11, 17. Przebudowa i budowa drugiego toru tramwajowego na całym odcinku wzdłuż ul. Chorzowskiej. Wymiana torowiska wzdłuż ul Łagiewnickiej. Przebudowa torowiska od granicy z Chorzowem do miejskiego deptaka na ul. Katowickiej wraz z przebudową Mijanki. Wprowadzenie większej liczby kursów niskopodłogowych tramwajów w Świętochłowicach. Zwiększenie częstotliwości kursów komunikacji miejskiej.

Rozpoczęcie budowy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ZSO nr 2 w dzielnicy Chropaczów tak aby szkoła miała należne zaplecze sportowe, z którego popołudniami i w weekendy będą mogli korzystać mieszkańcy okolicznych osiedli. Dokończenie przebudowy przyszkolnej infrastruktury sportowej. Każda szkoła będzie dysponowała nowoczesną infrastrukturą sportową. Konieczna jest również modernizacja Świętochłowickich Orlików tak aby spełniały najnowsze standardy szkolenia młodych zawodników.

W latach 2015-2017 miasto uzbroiło nowe tereny inwestycyjne przy DTŚ. Pozwoli to na lokalizację przy DTŚ nowoczesnych i nieuciążliwych zakładów pracy. Prowadzę obecnie rozmowy z inwestorem, który zamierza wybudować nowoczesne centrum logistyczne bezpośrednio przy DTŚ i z własnych środków sfinansuje budowę zjazdu z DTŚ, który znacznie ograniczy ruch samochodów ciężarowych na ul. Bytomskiej i Chorzowskiej.

Wszystkie dzielnice naszego miasta zostaną objęte rozbudowywanym obecnie w Centrum i na Chropaczowie monitoringiem miejskim. Nowoczesne kamery wysokiej rozdzielczości pozwolą na sprawną identyfikację osób naruszających ład i porządek publiczny.

Budowa ścieżki rowerowej Północ-Południe rozbudowa systemu stacji Świętochłowickiego Roweru Miejskiego – od roku 2019 w mieście będzie funkcjonować 9-11 stacji roweru miejskiego (po 2-3 stacje w każdej dzielnicy naszego miasta). Rowery będzie można wypożyczać od kwietnia do października. Porozumiemy się z miastami sąsiednimi by nasz rower miejski był połączony z systemami rowerowymi innych miast.

Stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego wodnego placu zabaw na terenie kąpieliska miejskiego jako dodatkowej atrakcji dla najmłodszych.

Nowoczesny blok operacyjny wprowadzi Świętochłowicki szpital do ścisłej czołówki najlepszych ośrodków leczniczych w województwie śląskim.

Seniorzy będą mogli liczyć na jeszcze większe wsparcie. Zniżki obejmujące kartę seniora i dodatkowe wsparcie działalności świętochłowickiego koła Związku Emerytów i Rencistów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Darmowy transport dla osób schorowanych i potrzebujących szczególnej opieki.

Każdy rodzic, mieszkaniec Świętochłowic będzie miał zapewnione miejsce dla swojego dziecka w żłobku lub przedszkolu. Nowoczesny żłobek zostanie zlokalizowany na pograniczu Chropaczowa, Piaśnik i Lipin.

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Przez osiem ostatnich lat zdążyłem udowodnić, że nie rzucam słów na wiatr. Że potrafię zmieniać to miasto na lepsze i że jestem sprawnym gospodarzem. Chcę Was zapewnić, że zrobię wszystko, aby punkt po punkcie realizować przedstawiony powyżej program wyborczy. Został on bowiem skonstruowany w taki sposób, aby systematycznie podnosiła się jakość życia mieszkańców. A właśnie ona jest dla mnie najważniejsza.

Zobacz co udało mi się zrobić do tej pory.

Zobacz osiągnięcia